ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަނުން މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ފެއާއެއް

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ފެއާއެއްގެ ދަށުން މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދެކޮޅު ޓިކެޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ މާލެއާއި ކޮލަމްބޯއާއި ދޭތެރޭ ކުރާ ދަތުރުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގު 165 ޑޮލަރަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ ވެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ މި މަހުގެ 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ކޮލަމްބޯއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ފެއާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 30 ކިލޯގެ ބެގޭޖް އަދި މީލް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފަސިންޖަރުންނަށް ފެއާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ ބެނެފިޓްސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ދަށުން ހިލޭ މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ އިވޭލުއޭޝަން ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އެއާއެކު، ޑެންޓަލް ޗެކްއަޕް، ބޮޑީމާސް އިންޑެކްސް އަދި ލޮލުގެ ފެނުން ހިލޭކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެއެއާލައިނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުން މޯލްޑިވިއަންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭނެ ކޮމްޕްލިމެންޓްރީ ބެނެފިޓްސްގެ ތެރޭގައި ފަސިންޖަރުންނަށް އޯޕީޑީ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތަކުން 15 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް، އެކްސްރޭގެ ހިދުމަތުން 5 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

101
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top