ޚަބަރު
އަދުރޭ ބުނި ހިސާބު ބަރާބަރަށް އެބަދިމާވޭ: ޝިޔާމް

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވި ހިސާބު ފުރިހަމައަށް ދިމާވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން (ޕީއެންސީ) ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. ޓްވީޓްގައި ޝިޔާމް ވަނީ “ހިސާބު ބަރާބަރަށް އެބަދިމާވޭ الحمد الله. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާ އެބޭފުޅުންގެ ޓީމްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. މީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ރައްޔިތުންގެ އޮތް ތާއީދާ އިތުބާރާ އުއްމީދު ދައްކުވައިދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެއް” ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

މިހާރު އިއުލާންކުރަމުންދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކާމިޔަބުކުރި ދާއިރާތައްވެސް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ޕީއެންސީއާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ ފަރަގަކުން ނެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ވަނީ 70 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއަކީ 47 ގޮނޑި އެވެ. އަދި ސުޕަ މެޖޯރިޓީއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ ތިން ބަޔަށްވާ 70 ގޮނޑި އެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 93 ގޮނޑި އެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ބޮޑެތި ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައިވަނީވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އަބަދުވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާ މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ތާއީދެއް އޮތްކަމަށް އަބަދުވެސް ބެލެވޭ އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ ޕީއެންސީ އަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ ޕީއެންސީ އަށެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރިއިރު، އެމްޑީޕީން ވާދަކުރީ 87 ދާއިރާއަކަ ށެވެ. އަދި، އަމިއްލަ 130 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ 10 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 39 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރިއެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top