ޚަބަރު
ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބީޗްގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވާނެ
ފޮޓޯ: ދައުރު

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހަވާ އެރުވުން އޮންނާނީ  ‘ދިވެހިންގެރާއްޖެ މަޖިލީހަށް – މަރުހަބާ’ގެ ނަމުގައި މިރޭ 08:30 ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަށްފަހު ކަމަށް ޕީއެންސީން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕީއެންސީން ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވާފަ އެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އިއްޔެގައި ރައްޔިތުން އެޕާޓީއަށް ދިން ކާމިޔާބީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ފީއެންސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ވަނީ ޖުމްލަ 68 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ވަނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ހޯދާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ސަރުކާރުން އެންޑޯޒްކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޮތުން ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ވަނީ އިއްޔެގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މިފަދަ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top