ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ގަޑިތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލުމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނި....

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *