އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ނޯޓީސް ނަގައިފިއެވެ.

ނޯޓިސް ނަގާފައިވަނީ އައްލާމް ލަތީފް (މޯހޯ)، މުހައްމަދު ހުސައިން (އޮއިއްޓެ) އަދި އަހުމަދު އިޝްފާހު އަލީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެއިރުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަސީލް އަހުމަދުގެއެވެ. 

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.