އަންނަ ޖުލައި މަހުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ބަރަހަަނާ ސައިޓުތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންް ބަރަހަނާ ސައިޓުތަކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އުމުރު އޮޅުންފިލުވޭނެ ކަމަށް ބީބީސީއިން ބުނެފިއެވެ. 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ކަމަށް ދައްކުވައި ނުދެވިއްޖެ ނަމަ 250،000 ފައުންޑުގެ އަދަދަކާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކްރިޓިކްސް އިން އަންނަނީ މި ކަމާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބްލޮކް ނުކުރާ ސައިޓުތަކަށް ކުދިން ވަންނާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *