ރޯދަޔަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލިްޑިވިއަންއިން ޓިކެތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓްގެ އަގަށް ޖެނުއަރީ 10 ގައި ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އާ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމާ އެކު ގެނައި އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ މަންޒިލެއްގެ ޓިކެޓް ވެސް 25-30 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހެޔޮވި އެވެ.

ދަރަވަންދޫ: 999 ރުފިޔާ

ކުޑަހުވަދޫ: 1388 ރުފިޔާ

އިފުރު: 1388 ރުފިޔާ

ހަނިމާދޫ: 1477 ރުފިޔާ

ތިމަރަފުށި: 1477 ރުފިޔާ

ކައްދޫ: 1515 ރުފިޔާ

ކޫއްޑޫ: 1515 ރުފިޔާ

ގަން: 1544 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު: 1544 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވިއަންއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ބަދަލް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އާއިލާ ތަކާއި ދުރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އާއިލާ ކައިރިއަށް ދެވުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *