ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު އިއުލާންކުރަމުންދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ނަގައިފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކާމިޔަބުކުރި ދާއިރާތައްވެސް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ފަރަގަކުންނެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ވަނީ 70 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއަކީ 47 ގޮނޑި އެވެ. އަދި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ ތިން ބަޔަށްވާ 70 ގޮނޑި އެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 93 ގޮނޑި އެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ބޮޑެތި ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައިވަނީވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީންނެވެ. އެގޮތުން މިހަތަނަށް އަބަދުވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާ މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ތާއީދެއް އޮތްކަމަށް އަބަދުވެސް ބެލެވޭ އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ ޕީއެންސީ އަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ ޕީއެންސީ އަށެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރިއިރު، އެމްޑީޕީން ވާދަކުރީ 87 ދާއިރާއަކަށެވެ. އަދި، އަމިއްލަ 130 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ 10 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 39 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރިއެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top