ޚަބަރު
ޖާބިރު އާއި އޭނާގެ ދަރިއަށް ވެސް ނާކާމިޔާބު

ކ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލި އަބްދު ﷲ ޖާބިރު އާއި އދ. އަތޮޅު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވި އޭނާގެ ދަރިކަލުން އަހްމަދު މުއާޒް އަބްދުﷲ ޖާބިރުއަށް ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުންތަސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. މުންތަސިމްއާއި ވާދަވެރިކޮށް އުޅެނީ އެދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީ ޓީކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި އަބްދު ﷲ ނަސީރު އެވެ.

ތިން ވަނައިގައި އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެވެ.

އދ. އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާކު ކުރެއްވީ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓު އަހުމަދު ތާރިގު އެވެ. އެދާއިރާގައި ދެން ވާދަ ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މުއާޒު އެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ތާރިޤުއަކީ، މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މެމްބަރު އެވެ.

 

191
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top