ޚަބަރު
ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ދަރިފުޅުވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) ގެ ދަރިފުޅު އިބްރާހިމް ނައުފަލް (ރެޑްވޭވް އިބޫ) އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

ނައުފަލް ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ މުލަކު ދާއިރާއަށެވެ.

މިހާރު އިއުލާންކުރަމުން އަންނަ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނައުފަލް ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން އެ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ނަތީޖާ ދައްކަނީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ޝިޔާމް އަބްދުﷲ އަލީ އެވެ. އަދި އެ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް ތާހާ ރަޝީދު އެވެ.

ނައުފަލް އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވިއިރު، އެމްޑީޕީގައި ތިއްބެވުމަށްފަހު މި އަހަރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވި 13 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނަސީރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އަދި ނަސީރު ވަނީ ނައުފަލްގެ ކެމްޕޭންގައިވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top