ޚަބަރު
މޫކޭ ބަލިކޮށް ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޝަރީފް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ބަލިކޮށް، އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސައިން ޝަރީފް ކަށަވަރުކުރައްވައިފި އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޝަރީފް އެދާއިރާގެ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި މޫކޭގެ މައްޗަށް ބޮޑު ފަރަގަކުން ކުރި ހޯދަވައިގެންނެވެ،

މިދާއިރާއަށް މުޅި ޖުމްލަ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ހަމްދާ ތިން ވަނައިގައި އުޅޭއިރު، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެއްވި އަހުމަދު ލަތީފްއަށް އުޅެނީ ހަތުވަނައިގަ އެވެ. ލަތީފް ވާދަކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއީދާއެކުގަ އެވެ.

އެ ދާއިރާގެ އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި، ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަން މީގެކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ސަރީރާ އަށެވެ.

މޫކޭ އަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފަވެއެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top