ޚަބަރު
ސިފައިންގެ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތް ދިވެހީން ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު: ރައީސް

ދިވެހި ސިފައިންގެ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތް ދިވެހީން ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހި ސިފައިންގެ 132 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދެއްވެވި މެސެޖެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން، ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރެއާއި ދުވާލު ގަދަ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއި، ހިތްމަތާއި މިންނަތާއިއެކު ދިވެހި ސިފައިން ކުރައްވަވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު މި ދައުރުތެރޭގައި އެ ހިދުމަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވައިގެ މަގުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު އެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ޑްރޯންގެ ހިދުމަތް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަން ފެއްޓެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top