އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށްގެންދަނީ -- ފައިލް ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދަ މަހާ ދިމާވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލު، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮސްފަ އެވެ. ކޮމިޓީގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވަނީ ބިލު ހުށަހެޅިއިރު އޮތް ގޮތަށް ރޯދަ މަސް ނިމި 10 ދުވަސް ވުމުން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އެވެ.

މި ބިލު މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 45 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކުގަ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *