ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އިންޖިނިއަރިންގ ޓީމު މާލެ ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވަނީ ބައްލަވައިލައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، ވިލިމާލެ އާއި ގުޅީފަޅާ ދެމެދު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބެއްލެވިއެވެ.

2
2
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *