މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

0
1
0
0
1

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *