ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 - ފޮޓޯ: ޖަޒީރާ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސެންޓްރަލް މޯލްގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ތޫނު އެއްޗަލުން ހަމަލާދީ ރޭ ޒަހަމު ކޮށްލައިފި އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެ މޯލްގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ރޭ ހަމަލާދީފައި ވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފަިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެ މުއައްސަސާ އަށް އެކަން އެންގުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކެއް މާލެއާއި އައްޑޫގައި ފެށިފައިވާއިރު، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފަ އެވެ.

 

 

0
1
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *