މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓޫރިސްޓު ހިދުމަތްތަކަށް ދޭ ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއިން 10 އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފިއެވެ.

ލަންޑަނުގައި މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހު ބޭއްވި އެ ހަފުލާގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކަމުދާ ޓޫރިސްޓު މަންޒިލުގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭން ހާސިލުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ވިދިވިދިގެން ރާއްޖޭން މި އެވޯޑު ހާސިލުކުރި 4 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖޭން ހާސިލުކުރި އެވޯޑުތައް

  • ވޯލްޑްސް މޮސްޓް ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓް 2023 - ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓާ 2023 - ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2023 - މޯލްޑިވްސް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓް 2023 - ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ބުޓީކް އެއާޕޯޓް ހޮޓެލް 2023 - ހޮޓެލް ޖެން މާލެ ބައި ޝަންގްރިލާ
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ހަނީމޫން ރިސޯޓް 2023 - ޖޭއޭ މަނަފަރު
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ލަގްޒަރީ ހަނީމޫން ރިސޯޓް 2023 - ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 2023 - ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ވޯޓާ ވިލާ ރިސޯޓް 2023 - އެމަރޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް
  • ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑު 2023 - މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *