އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު އިއްޔެ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ބީޗް ސަރަހައްދަށާއި ހިޔާ ޕާކް ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

އަލަށް އާބަންކޯ އާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީ، ފަޒުލް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެސަރައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ހުރި މައްސަލަތައް އޮޅުއްފިއްލެވި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައިވާ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

އެމްޑީގެ އަރިހުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ސުޖާއުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *