އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލީ ނަޝާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ނަޝާތް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އަލީ ނަޝާން އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ.

ޖުމްލަ 51 މެމްބަރުން ވޯޓު ލާފައިވާއިރު ނަޝާތް އިލެކްޝަންސްގެ މެމްބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައި މި ވަނީ ޖުމްލަ 42 ވޯޓުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *