މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް 2023 އަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް 2023 އަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި އިންޑަސްޓްރީގެ ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި މީޑިއާ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމީހުންގެ ފޭވަރިޓް ބައިވެރިއަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 00:00ގެ ނިޔަލަށެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ގްރޭންޑް ގާލާ ސެލެބްރޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދާ، ނޮމިނޭޝަނާއި ކެޓަގަރީއެއްގައި އެކުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވާނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ނިމުމުން، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ވެސް ނަސީބުވެރިޔާއަށް ދައުވަތުދީ، އެވޯޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ބާއްވާ ބޯޓިން، ޓޫރިޒަމް ވީއައިޕީންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްވުން ކަމަށްވާ ގާލާ ހަފްލާގައެވެ.

އެންބީއޭއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް 2023 އެޑިޝަންގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ބޯޓިން އެކްސެލެންސްގެ ބާ އުފުލާ ނޮމިނޭޝަނުން ހޮވަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

ނޮމިނޭޓްވި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބޯޓު ބިލްޑަރު، ބެސްޓް ބިލްޓް ވެސެލް، ބެސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ފައިބާ ވެސެލް، ޑައިވް ގައިޑް އޮފް ދަ އިޔާ ހިމެނެއެވެ. އަދި ވޯޓިން އިންޑަސްޓްރީގެ މޫނުތަކާއި އެނޫންވެސް އެތައް ކަމެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *