ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ފަލަސްތީނަން އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެއްވެފައިވާކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ އޮކްޓޫބަރު 21 ގެ ނިޔަލަށް އެ ފަންޑަށް 1،465،661.90 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އޮތީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ އެ ފަންޑު މި މަހުގެ 28 އާއި ހަމައަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ އެވެ.
ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަލަސްތީނު ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް:

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ މި ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ފަލަސްތީނުގައި ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރުވާއަށް، ފަސްޓް އެއިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ތެލާއި،ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ސާފު ބޯފެނާއި ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *