ލ. މުންޑޫ 2024 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާންތައް

ލ. މުންޑީ އާއި ކަލައިދޫއިން އެއަތޮޅު ގަމަށް ބަދަލުވި މީހުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ 50،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ގަމު ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްދީފިއެވެ.

މި އިނާތަޔަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރު 29 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައެވެ.

ސަރުކާރުން އިނާޔަތްދޭ މީހުންނަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު ގަމަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށެވެ. އެ އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން އިނާޔަތް ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން މުންޑޫ އަދި ކަލައިދޫ އިން ގަމަށް ބަދަލުވި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ.

1
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *