ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލުގައި 10 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ އީކޯ އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުންޏާއި އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ، 400 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް، 10،686،305.77  ރުފިޔާއަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ ނައުޝާދު އިބްރާހީމްއެވެ. އީކޯ އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލީން މުޙައްމަދުއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *