ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ދެކެ ލޯބިވާ އާންމު ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި މަގުމަތީގައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔާމީންގެ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހި ކައިރިއަށް އެމަނިކުފާބުގެ ސަޕޯޓަރުން އިއްޔެ ފަރިވަޅު ހިފައިގެން ވަޑަްިގެންނެވުމުން އެބޭފުޅުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މާގަމުތައް ލިބުމުން ފިނި ކޮޓަރިއަށްވަދެ ކަންކަން ހަނދާންނެތޭ ބޭފުޅުން ވަަރަށްގިނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާލޫވީ އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހުންނެވުމުން އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލާ މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެންނަނީ އެމަނިކުފާނުދެކެ ލޯބިވާ އާންމުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ބޮޑަތި ގޮނޑިތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެން އެ ދިޔައީ ޕީޕީއެމްގެ އެ އާންމު ރައްޔިތުން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *