ކެނެރީފް އައިލެންޑް ރިސޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ބަކެޓް ލިސްޓުގެ ތަޖުރިބާތައް ރީވޯކްޑް ވޯލްޑް މެޕުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ މަގްބޫލު ޓްރެވެލް ބަކެޓް ލިސްޓުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

ގޫގުލް ސާޗް ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި މި މެޕްގައި، ގިނަ އިން ސާޗް-ފޯ ބަކެޓް-ލިސްޓުގެ ތަޖުރިބާތަކާ އެކު، ގައުމުގެ ނަންތައް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ކާމިޔާބާއެކު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރީސާޗުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ 119 ބަކެޓް ލިސްޓް އައިޓަމްގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި 219 ގައުމެއްގައި 12 މަސް ދުވަހުގެ ގޫގުލް ޑޭޓާ ދިރާސާކޮށް ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް އެންމެ މަތީ ބަކެޓް ލިސްޓް އައިޓަމްތައް ދެނެގަނެފައެވެ.

ވަކި ބްރޭކްޑައުންއަކުން ދައްކައިދެނީ އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ސްޓޭޓެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް އެންމެ މަތީ ބަކެޓް ލިސްޓުގެ ތަޖުރިބާއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެމެރިކާ ކުއޯނީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ 122 ގައުމެއްގައި އެންމެ މަގުބޫލު ބަކެޓް ލިސްޓުގެ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޓްރެވަލް ފާމް ކުއޯނީ އިން އެކުލަވާލި ދުނިޔޭގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެ މިލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި ހިމެނިފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ރީތި ހުދު ވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ނޫ ވިލާއި ހުވަފެނީ އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުން ވުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

19 ޤައުމެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދައިގެން މި ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ބޮރާ ބޮރާ އެވެ. 16 ޤައުމެއްގެ މަގުބޫލުކަމާއެކު މި ލިސްޓްގެ ތިންވަނައިގައި އޮތީ މޯނާ ލީޒާ އެވެ. ހަތަރުވަނައިގައި އޮތީ 11 ޤައުމެއްގެ މަގުބޫލުކަމާއެކު ސިންކް ޓެރޭ އެވެ. އަދި ފަސްވަނައިގައި އޮތީ 9 ޤައުމެއްގެ މަގުބޫލުކަމާއެކު ބްރިޖް ޚަލީފާ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *