ޓްރާންސްޕޯޓަށް އައްޔަންކުރި ސައުދުﷲ

ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް އާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓުދީގެން ވާނެ މޮޅެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ސައުދުﷲ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަޢުދު ވިދާޅުވީ،  ރިޔާސީ  އިންތިހާބުގެ  ދެވަނަ  ބުުރު  ކައިރިވެފައިވާއިރު ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ރައީސް ސޯލިހް ދެކޮޅަށް ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ވާނެ މޮޅެއްނެތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން  އެބޭފުޅާ  އިތުރަށް  ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް މިހަމަޖެހުން އައިސްފައިމިވަނީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ކަމަށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަށްވާނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *