ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް | ފޮޓޮ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން މި މަހު 25 ގައި ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދިޔުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސްގެ ރަނިންމޭޓް، އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު ވަނީ އިލްޔާސްގެ މި މެސެޖަށް ތާއީދުކުރައްވާ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާގެ ޚިޔާލު ފާޅޫކުރައްވާފައެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 25 ގައި ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަމްރު ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމްރު ވިދާޅުވީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެންނަން ރައްޔިތުން ނިންމައިފިނަމަ، މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހޮވޭ ރައީސަކު ވެގެންދާނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚިޔާތުތައް ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އިލްޔާސް ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު 30ގެ ކުރިން ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރެއް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ޑިމޮކްރެޓްސްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރައްވާ ކަމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *