ރާއްޖޭގެ މަސްދޯންޏަކުން ދޮށި މަސްވެރިކަން ކުރަނީ. ފޮޓޯ: ޒުވާން މަސްވެރިޔާ

މަސްކިލޯއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތުލިބޭ  ގޮތުގައި މި  ބަދަލު  މާދަމައިން  ފެށިގެން  ގެންނަން  ސަރުކާރުން  ވަނީ  ނިންމާފައެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކެޔޮޅުންނާއެކު ރައީސް ސޯލިހް މިރޭ ބެއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *