އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރު އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި އިތުރު 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމާއި އެ އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހެދުމުގެ އިތުރަށް ހއ. ތުރާކުނުގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓު (އެޗްއައިސީޑީޕީ)ގެ އިތުރު 3 މަޝްރޫޢުއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ އުފާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާއީ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *