ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ އާއިލާއަށް ގުޅާ ހަބަރުވެއްޖެ  ކަމަށާއި، އޭނާ އާއި އެކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރި ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅާއި ދެމައިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ހއ. އިހަވަންދޫ، ނަސްރީނުގެ، އާއިޝަތު އިހުސާނާ (32އ) އާއި އޭނާގެ 2 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ.

އާއިލާއަށް އެ ދެމައިންގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *