ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސިމެންތި މިކްސް ކުރާ ޓްރަކެއް ފުރޮޅާލާ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:35ހާއިރު، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކައިރިންކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާދިސާގައި އެސަރަޙައްދުން ބައިސްކަލުގައި ދިޔަ 2 ކުއްޖަކަށާ ޓްރަކް ޑްރައިވަރަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަނިޔާވި 13 އަހަރުގެ 2 ފިރިހެން ކުދިންނަށާއި ޓްރަކް ޑްރައިވަރަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *