މާފުށީ ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރި ޔޫތު ސެންޓަރު ހުޅުވުން - ފައިލް ފޮޓޯ

16 ރަށެއްގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. ބާރަށް ރާ މަޑުއްވަރީ، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ފ. މަގޫދޫ، ދ. މީދޫ، ދ. މާއެނބޫދޫ، ދ. ބަނޑިދޫ، ތ. ވޭމަންޑޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ގަ. މާމެންދޫ،، ސ. މަރަދޫ، ސ. ހުޅުދޫ ، ށ. ބިލެއްފި، ރ، ފައިނު އަދި ގއ. ކޮލަމާފުށީގައެވެ.

މި ޔޫތް ސެންޓަރުތަކަކީ ޒުވާނުންނަސް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ރަށްރަށުގައި ގާއިމު ކުރާ ޔޫތް ސެންޓަރުތަކެކެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރަން ޖެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *