ގދ. ހޯޑެއްދޫ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ފެނަށް ޖެހުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ރަށަށް 20 ޓަނުގެ ބޯފެން ފޮނުވައިފި އެވެ.

ފެނަކައިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ހޯޑެއްދޫގައި ހުންނަ ފެން ރައްކާ ކުރާ ސްޓޯރޭޖަށް ވޯޓާ ސަޕްލައި ފެން ޖަމާކޮށްދީފަ އެވެ.

ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން ވާރިޝް ވިދާޅުވީ، ފެނަކަ އިން ދޮޅު ހަފުތާ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެން ފެނަކައިން ދީފައިވާ ކަމަށާ އިތުރު 30 ޓަނުގެ ފެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ މިންވަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވާރިޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެނަކައިން ފޮނުވި 20 ޓަނުގެ ފެން ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *