މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2023 - 10 ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ރާއްޖޭގައި ިމިއަހަރުބާއްވާ ދެވަވނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެވެ. މާލޭގައި 22 -26 އޭޕްރީލްއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފައްޓަވައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ހާޖިރީ ވަޒީރު އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި 15 ގައުމަކުން 64 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. ސްރީލަންކާ، ޗައިނާ، ސިންގަޕޫރު، މެލޭޝިއާ، ބަނގްލަދޭސް އަދި ކެނެޑާ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕީލް، ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ނާސިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަންގައި ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެމްޕީބީއޭ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަންގައި ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެމްޕީބީއޭ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަންގައި ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެމްޕީބީއޭ

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *