މޫސުން ގޯސްވެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމަށްފަހު މާލޭގެ މަގުތައް މަތި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00އާއި  ހަމައަށް ކ އަތޮޅުން ވ އަތޮޅަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނުވެސް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެން ވާ ކަމަށެވެ.

ވައި ޖެހޭނީ ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައިކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށާއި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި ހަތަރު ފޫޓާއި އެއް ފޫޓް ހުންނާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *