ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ލިބޭ ތަރައްގީ ސާފުކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ މާލިމީކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ ތަރައްގީ ސާފުކޮށް އޮތީ ފެންނަން

ރައީސް ސޯލިހަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުވެސް ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަކީ މުޅިން އައު ޖީލެއް ލީޑުކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ވަގުތާއި ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގައި އުފެދުނު ތަފާތު ޖަޒްބާތުތަކާއި ފިކުރުތައް ނިމިގޮސް، މުޅީން އައުޖީލެއް ލީޑްކޮށްދެއްވަނީ ރައީސް ސޯލިހުކަމަށް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *