ކ.ތިލަފުށި ބްލޮކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، ތިލަފުށީ ބްލޮކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މާލެއޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ތިލަފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި މާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ފަޔަރމަނުން ކުރި މަސައްކަތުން މިއަދު 14:23 ހާއިރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތިލަފުށީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު  އެމްއެންޑީއެފް  އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:45 ހާއިރެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާ  ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *