ހައިކޯޓު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 4 ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިމިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާއިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ ހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ:

  1. މަރްޔަމް ވަޙީދު / ބެލޫން, ސ.ފޭދޫ
  2. މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ / ހަނދުވަރީނާޒް,  ގދ.ގައްދޫ
  3. ޢަލީ އަޙްމަދު / ބިއްދޮށުގެ, ފ.ނިލަންދޫ
  4. މުޙައްމަދު މިންހާޖް / ހިރިލަންދޫގެ, ސ.ފޭދޫ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެންމެ ފަހުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި އަހުމަދު ޝަކީލެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *