ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޒީގެ މަގާމަށާއި ޤާޒީކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ފަނޑިޔާރަކަށެވެ.

މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އެޕްރީލް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޭއެސްސީގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޒީގެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަކީ 49،300 ރުފިޔާއެވެ.

އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޒީކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 4 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާސީގެ މަގާމުގައކ ހުންނެވި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ޝަކީލް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *