ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

އާންމު ގޮތެއްގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ހެޔޮ މީހުން ލޯބި ވާބީ ހެޔޮ މީހުން ދެކެ ކަމަށާއި ނުބައި މީހުން ލޯބި ވާނީ ނުބައި މީހުން ދެކެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެންމެ ސޯލިހު މީހާ އަށް ވެސް ހުރިހާ އެންމެންގެ ރުހުމާއި ތާއީދެއް ނުލިބޭ ކަމަށާ އެންމެ ހެޔޮލަފާ، ތަގުވާވެރި އިންސާނަކަށް ވެސް އެންމެންގެ ރުހުމާއި ތާއީދު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެންމެ ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު މީހާއާ އެންމެން ދެކޮޅުވެރިވެ، ނަފުރަތެއް ވެސް ނުކުރޭ."

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާޢީދު ކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އަދާލަތަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވެސް ކޯލިޝަން ބައިވެރިއެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *