ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ ފޮޓޯ: ޖަޒީރާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މުޒާހަރާއިން 17 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް މަތީގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފައެވެ.

އިހުތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން އަޑު އުފުލާފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މިއިހުތިޖާޖުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޗެނަލް 13ގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ފުލުހުންގެ ޝީލްޑްއިން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުވެސް އެމީހުންނަށް ކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު އިހުތިޖާޖުގެ ބައިވެރިންވެސް ވަނީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ފެންފުޅި ފަދަ ތަކެތި އުކާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *