ބ. ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ތުޅާދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)‬⁩ އާއި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން އިތުރަށް ބުނީ، ތުޅާދޫގައި ގައިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 123,667,047.03  ރުފިޔާއަށް 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *