ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައި ހިންގި މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ތައާރަފު ކުރި ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި އެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕް ހުޅުވާލީ އެތުލީޓުންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، ކުޅިވަރުގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް ހުރިހާ ޚަރަދަކާއެކު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހައި ޕަރފޯމަންސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި ތަމްރީން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޮލާޝިޕަށް ހޮވުނު އެތުލީޓުން އިއުލާންކުރަން މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ހަފްލާގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު، ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، ކާރލް ސްޓުމްކަ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮފިޝަލުން އަދި ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ބީއެމްއެލް ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން:
  • މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ / އެތްލެޓިކްސް، ކިންގްސްޓަން، ޖެމައިކާ
  • މަރިޔަމް މިންހަލް ޝާމިން / އެތްލެޓިކްސް ،ކިންގްސްޓަން، ޖެމައިކާ
  • މުޙައްމަދު ސާލިމް އަބްދުލް ސަމަދު / ބެޑްމިންޓަން، ޑުބާއީ، ޔުނައިޓެޑްއަރަބް އެމިރޭޓްސް
  • ޝުބާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް / ބެޑްމިންޓަން، ޑުބާއީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
  • ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް / ޓޭބަލް ޓެނިސް، ޒަޤްރިބް، ކްރޮއޭޝިއާ
  • މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު / ޓޭބަލް ޓެނިސް، ޒަޤްރިބް، ކްރޮއޭޝިއާ
  • ލަޔާން މުޙައްމަދު ޝާމިން / ޓެނިސް، ބާސެލޯނާ، ސްޕެއިން

ސްކޮލާޝިޕް އަށް ހުޅުވާލީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށެވެ. އެތްލީޓުން ހޮވާފައި ވަނީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *