ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން "ބިގް 5" އިމާރާތް ކުރުމުގެ ފެއަރގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

"ބިގް 5" ފެއަރ އަކީ ދުނިޔޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދައިރާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ފެއަރ އެކެވެ.

މިމަހުގެ 5 އިން 8 އަށް ދުބާޢީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފެއަރގައި، އެސްޓީއޯއިން ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަދަކީ އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުގައި ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރުމެވެ.

އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި މި ފެއަރގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސް އިން ވިއްކާ، ހިލަ ހިލަވެލި، ދަގަނޑު، ދަގަނޑު ހޮޅި، ފަތި ހޮޅި އަދި ޕްލައިވުޑާއި، ޝަޓަރިންގ ފިލާގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ސިމެންތި ދައްކާލެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކުރެ އެވެ.

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ދުބާޢީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފެއަރގައި 60 ޤައުމަކުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *