ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ  ހ. ކަޅުވަކަރުގެ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ހުސެއިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ފިރުޒުލް ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވީތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް  ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ އަމީރު ވަނީ ފިރުޒުލްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާ އޭނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބަހަލައްޓަވަމުން ގެންދެވީ ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މި ސަރުކާރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

0
0
1
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *