ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހައްޖަށް ގެންދިޔަ ބަޔަކު ފުރަން ދަނީ

އުމުރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު 3 ކުންފުންޏަކަށް މިއަދު ހުއްދަދީފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭއިން މީހުން އުމުރާއަށް މީހުންގެންދިއުމަށް ތިން ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން މީހުން އުމުރާއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ މަޙަލްދީބް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ރައުޟާ ލިލްޙައްޖި ވަލް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓާއި، ޘާބިތު ލިލް ޙައްޖި ވަލް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް  ލިމިޑެޓަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.