ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުالله އަލީ ރިޓަޔާކުރައްވައިފިއެވެ.

އިސްގާޒީ އަބްދުالله އަލީގެ ރިޓަޔަމަންޓް، ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބަލައިގަނެ ގަބޫލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ރިޓަޔާމަޓް ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ދޭ 14 ދުވަސް ދޭނެ އެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އަކީ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި 36 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަބްދުالله އަލީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމަށް އައްޔަން ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުالله ޢަލީ، ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދުއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.