ކްރިމިނަލް ކޯޓު-- ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި 4 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އަލަމްގީރް އާ އެކުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލީ އޭނާގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ، ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ފުލުސް އޮފިސަރު އަބްދުއްރަހުމާން ރަފީއުގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 18 އޮގަސްޓު 2022 ދުވަހުކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އަލަމްގީރްގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފައި ވާއިރު އަނެއް ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރަނީ އެންމެ ދައުވާއެކެވެ.

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލބޭ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އަލަމްގީރް ފިޔަވައި އަނެއް ތިން މީހުން މިހާރު ތިބީ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.