މާލޭގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯ ހެޑް އޮފީސް

މާލެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން 'ޖަޒީރާ' އަށް ބުނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މުޅި މާލެއިން އެއްވަގުތަކާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެންކަން އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ.

ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، މުޅި މާލެއިން އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ވަނީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި. މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދެން.

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.