ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެ މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެ މީހުންނާއެކު މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުންވަނީ 14 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 12 މީހަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މުއްދަތު ޖަހާފައެވެ. އޭގެތެރެއި ހަ މީހަކު 60 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ދެ މީހަކު 7 ދުވަހަށް އަދި ހަތަރު މީހަކު ފަސް ދުވަހަށް ބަނދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މުއްދަތު ޖަހާފައެވެ.

ދެ މަހަށް ބަންދުކުރި 6 މީހުން:

މުޙައްމަދު ނަދީމް / ކ. ތުލުސްދޫ، ވީނަސް، 43އ

މުޙައްމަދު މަޢުޞޫމް / ތ. މަޑިފުށި، ހެޕީސައިޑް، 40އ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން / ހއ. ތުރާކުނު، ގްރީންހައުސް، 47އ

އަމީން އަޙްމަދު / ގދ. ރަތަފަންދޫ، ލިލީޕާރކް، 35އ

އަޙްމަދު ނަސޫޙް / ގއ. މާމެންދޫ / އަސްރަފީވިލާ، 26އ

އަބްދުﷲ ރިފާޢު / ތ. ތިމަރަފުށި، ނަރުގިސްވިލާ، 31އ

ހަތް ދުވަހަށް މަހަށް ބަންދުކުރި 2 މީހުން:

އާދަމް ނިޝާން / ލ. މާމެންދޫ، ސޯސަންވިލާ، 38އ

ފަޟްލޫން މުޙައްމަދު / ށ. މިލަންދޫ، ނާޒް، 33އ

ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރި 4 މީހުން:

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް / ހއ. ހޯރަފުށި، ޔާގޫތުގެ، 48އ

އިބްރާހިމް ރައްޒާން / ސ. ހިތަދޫ، އޯކިޑްވިލާ، 32އ 

މުޙައްމަދު ޛިލްޔަން / ކ. މާލެ، މއ. ކަނުހުރާ، 37އ

ޝާމީ ރަޝާދު އިދްރީސް / ކ. މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1105، 30އ

ފުލުހުން ބުނީ މި މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅައި އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓުން އަދި އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް، ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އެތަނަށް ބަޔަކު ވަދެގަނެ ބައެއް މީހުންނަށް ހަމަލާދީ، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފައިވާތީކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ދެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ދެ ޝެއިޚުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހައްޔަރުކުރި ދެ ޝެއިޚުންގެ ދީނީ ދަރުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.